KlevekFactory

 

 

News KlevekSC FABKA GROUP SRL, titular al proiectului „Modernizarea activitatii de procesare a fructelor in Fetesti, judetul Ialomita”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : „Modernizarea activitatii de procesare a fructelor in Fetesti, judetul Ialomita” propus a fi amplasat in loc.Fetesti, str. Calarasi, nr.505, jud. Ialomita

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului  Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

Site map - Termeni și condiții

Copyright © Fabka Group 2007-2018. Toate drepturile rezervate.